loading

Show info

Upbean

BANGKOK | CHIANGMAI
THAILAND
02 102 1000 , BKK
webmaster@upbean.co.thบริษัทอัพบีนจำกัด

บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศ

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImageรับนักศึกษาฝึกงาน ด้าน IT

ในตำแหน่งดังนี้

Programmer (สาขากรุงเทพ และสาขาเชียงใหม่)

ลักษณะงาน

พัฒนาระบบ Web Application

สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ พร้อมเรียนรู้

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


Project Co-ordinator (สาขากรุงเทพ)

ลักษณะงาน

ตรวจสอบข้อมูลโดยใข้โปรแกรมของบริษัทฯ

สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ พร้อมเรียนรู้

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

Graphic Design (สาขากรุงเทพ)

ลักษณะงาน

จัดทำ Infographic เพื่อให้ประกอบการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์และบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ออแบบสื่อโฆษณา

ความสามารถที่ควรจะมี

Photoshop , Illustrator

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


กองบรรณาธิการ (สาขากรุงเทพ)

ลักษณะงาน

สัมภาษณ์ เขียนบทความ ด้านการศึกษาลงในเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ความสามารถที่ควรจะ

มี
ความละเอียดรอบคอบ การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านวารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสนใจด้านการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์
ตัดต่อวิดีโอ  VDO Editor (สาขากรุงเทพ)

ลักษณะงาน

ผลิตสื่อโฆษณาสำหรับออนไลน์ รวมถึงสื่อวีดีโอ/ฟรีเซ็นเตชั่น  

 

ติดต่อได้ที่ 02-102-1000 , 080-779-6665
Email : webmaster@upbean.co.th