loading

Show info

Upbean

BANGKOK | CHIANGMAI
THAILAND
02 102 1000 , BKK
webmaster@upbean.co.thบริษัทอัพบีนจำกัด

บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศ

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImage


สนใจร่วมงานกับเรา

 
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. อายุ 21 – 28 ปี 
 3. รักงานบริการและงานขาย บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ตั้งใจ สนใจ และมีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน 
 5. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรได้
 6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง
ในตำแหน่งดังนี้

Programmer จำนวนมาก (สาขาเชียงใหม่)

ลักษณะงาน

พัฒนาระบบ Web Application

สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ พร้อมเรียนรู้

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

 

ติดต่อได้ที่ 02-102-1000 , 080-779-6665
Email : webmaster@upbean.co.th