loading

Show info

Upbean

BANGKOK | CHIANGMAI
THAILAND
02 102 1000 , BKK
webmaster@upbean.co.th

บจ อัพบีน ผู้พัฒนาระบบฯ เข้าร่วมงาน สสว. เปิดตัว “SME Coach” สู่ปีที่ 3 เสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ

PROJECT

บจ อัพบีน ผู้พัฒนาระบบฯ เข้าร่วมงาน สสว. เปิดตัว “SME Coach” สู่ปีที่ 3 เสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ

DETAIL

บจ อัพบีน ผู้พัฒนาระบบฯ เข้าร่วมงาน สสว. เปิดตัว  “SME Coach”  ปีที่ 3 
เสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ รุกแก้ธุรกิจเร่งด่วน ด้วยแชทด่วน

วันที่ 12 กันยายน 65 : นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยแผนงานโครงการ Train the Coach ของ สสว.

ซึ่งได้เข้าสู่ระยะปีที่ 3 โดยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการรวบรวมคัดสรรโค้ชมืออาชีพจากทั่วประเทศ เสริมองค์ความรู้และทักษะ ให้มีขีดความสามารถที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองแนวทางการพัฒนา SME 4.0 และในเวลาเดียวกัน SME จะสามารถเข้าถึงโค้ชแต่ละท่านได้บนระบบออนไลน์ และเลือกคุณสมบัติของโค้ชที่มีความชำนาญตามที่ตนเองต้องการได้ ปัจจุบันมีโค้ชที่เข้าสู่ระบบกว่า 5,000ราย ประกอบด้วย
(1) โค้ชสายกลยุทธ์ธุรกิจ จำนวน 2,676 ราย และ (2) โค้ชสายเทคโนโลยี จำนวน 2,424 ราย กระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีสาขาความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือวางกลยุทธ์ธุรกิจ
รวมไปถึง โค้ชมืออาชีพ ผู้เชี่ยาญทางด้านธุรกิจออนไลน์ รู้ลึก รู้จริง นาย ภูวนัย วรรณสอน จาก บจ อัพบีน ผู้ร่วมพัฒนาระบบฯได้เข้าร่วม งานแถลงข่าว 
เปิดตัว  “SME Coach”  ปีที่ 3  เพื่อแนะนำระบบ   “SME Coach” 2565 

ผอ.สสว. กล่าวด้วยว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้การติดต่อสื่อสารขอคำปรึกษาแนะนำระหว่างโค้ชกับเอสเอ็มอีทำได้ยาก แต่ปัญหาของเอสเอ็มอีไม่สามารถหยุดได้ จึงจำเป็นต้องมีโค้ชเข้าไปช่วยแนะนำแก้ปัญหาให้กับเอสเอ็มอี สสว.จึงได้เริ่มนำวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำทางออนไลน์ (Coaching online) มาใช้ โดยที่ผ่านมาพบว่า ปีแรก ทั้งผู้ประกอบการและโค้ช มีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่คุ้นเคย มีโค้ชบางคนที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปพบกับผู้ประกอบการเพราะเกรงจะเกิดความเข้าใจผิดหรือกลัวไม่บรรลุ

“ปีนี้มีเรามีโค้ชอาสาสมัครที่มีความพร้อมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเข้ามาจากเดิมอีกด้วย ซึ่งอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อสสว. เกิดจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ต่างๆ โดยขณะนี้มีเพิ่มมากกว่า 1,800 คน อสสว. เหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อีกแรงหนึ่ง

โดย SME Coach จะมีเครื่องมือในการคัดเลือกเครือข่ายโค้ชมืออาชีพจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมบริการช่วยเหลือ สนับสนุน ตั้งแต่การเข้าไปวิเคราะห์ยังสถานประกอบการ และใช้วิธีการบนเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ ในการให้บริการปรึกษาแนะนำ 

SME Coach ได้รวบรวมคัดสรรโค้ชมืออาชีพที่ครอบคลุมทุกสาขาความรู้กว่า 5,000 ราย พร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบครบวงจรและเพิ่มบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์มากขึ้น ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ หรือ SME Coaching Online ให้มีความพร้อมและสะดวกในการใช้งาน ทั้งระบบโทรศัพท์ ระบบวิดีโอคอล การประชุมหารือร่วมกันบนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมไปถึงพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ แบบถาม-ตอบบนเว็ปไซต์ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการและโค้ช สามารถให้คำปรึกษากันได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่สำคัญ SME Coach มีระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ใหม่ที่นำเอา Application Line เข้ามาช่วยให้โค้ชสามารถตอบคำถามได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ ในทุกๆ ปัญหาของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีบทความ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารโครงการและกิจกรรมได้ที่  https://www.thesmecoach.com/

CLIENT

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

YEAR

2022

PERIOD

180 วัน

WEBSITE

www.thesmecoach.com