PROJECT

บจ อัพบีน ผู้พัฒนาระบบฯ เข้าร่วมงาน สสว. เปิดตัว “SME Coach” สู่ปีที่ 3 เสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ

DETAIL

บจ อัพบีน ผู้พัฒนาระบบฯ เข้าร่วมงาน สสว. เปิดตัว “SME Coach” ปีที่ 3 เสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ รุกแก้ธุรกิจเร่งด่วน ด้วยแชทด่วน วันที่ 12 กันยายน 65 : นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยแผนงานโครงการ Train the Coach ของ สสว. ซึ่งได้เข้าสู่ระยะปีที่ 3 โดยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการรวบรวมคัดสรรโค้ชมืออาชีพจากทั่วประเทศ ...
อ่านต่อ

CLIENT

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

YEAR

2022

PERIOD

180 วัน

WEBSITE

www.thesmecoach.com

1